تصاویر

تصاویر

این برنامه طوری طراحی شده است که کاربر می تواند اطلاعات خرید و فروش های خود را بصورت دستی و یا سیستمی وارد نماید و قابلیت کار با انواع داده های بورسی،فرابورس و یا هرگونه داده های اماری خرید و فروش بازارهای دیگر را دارد و قابلیت تغییر را دارا می باشد تصاویر مربوط به […]

چرا پیغام هشدار فعال کردن ماکرو ، نمایش داده نمی‌شود?

چرا پیغام هشدار فعال کردن ماکرو ، نمایش داده نمی‌شود?

چرا پیغام هشدار فعال کردن ماکرو ، نمایش داده نمی‌شود? زیرا Excel شما اینگونه تنظیم شده است  در واقع در Excel تنظیمی وجود دارد که نحوه رفتار Excel را با یک فایل حاوی ماکرو، تعیین می‌کند. در کامپیوتر شما این گزینه در حالت «هرگز ماکرویی را فعال نکن و هشدار نده» تنظیم شده است. برای […]

راهنمای فعالسازی

راهنمای فعالسازی

فونت فارسی درست نشان داده نمی شود راه حل اول: تنظیمات ویندوز شما مورد دارد.برای رفع اشکال می بایستی تنظمات زیر را انجام بدهید. برای ویندوز ۷: Start>Control Panel>Region and Languaga>Administrative>Cheang system local>Persian پس از انجام تنظیمات از مسیر فوق و با Ok نمودن پنجره، سیستم دوباره راه اندازی شده و مشکل  تایپ فارسی در […]